Se adresse

Thetahealing

Kender du til at føle dig begrænset i, at gøre hvad du har lyst til, fordi der er noget i dig, der holder dig tilbage. Du kan kalde de generthed, træthed, angst eller det er bare sådan vi er i min familie.
Med thetahealing har du mulighed for at leve et liv, hvor du udlever dit fulde potentiale.
Hvor du kan lægge uhensigtsmæssige tankemønstre og handlinger bag dig.
Det er både på det fysiske, psykiske og spirituelle plan.
Thetahealing er en terapi form, hvor du på dybeste plan, kan få ændret de programmer, der ligger i din underbevidsthed. Vi kan have mange negative og begrænsende ubeviste tanker, der forhindre os i at leve vores liv fuldt ud. I terapien vil jeg hjælpe dig, til at afdække hvad det er, der holder dig tilbage.
Jeg bruger en blanding af healing, clairvoyance og samtale.
Vi har ca. 63.000 tanker om dagen. Ca. 95 % af dem er ubeviste. Det svare til ca. 60.000 af alle de tanker vi har er ubeviste, og kun 3000 tanker er bevist.
Det er de ubeviste tanker, jeg dykker ned i, for at finde ud af hvad, det er for sammenkoblinger, dit sind har lavet.
Når jeg har afdækket roden, opløser jeg de følelser og belastninger, der ligger der. Det kan også være jeg healer situationen, du var i dengang. Det afhænger helt af, hvad der er bedst for dig. Derefter vil jeg spejle dig i gode følelser og handlinger, der hjælper dig til at handle anderledes bagefter.
Det lyder utrolig let. Og det er det også.
Nogle gange er det overlæggende problematikker, vi skal arbejde med, andre gange skal vi langt tilbage i dit liv. Nogle gange er det tidligere liv, og nogle gange ligger det i din slægts DNA. Uanset hvor det stammer fra, så er det roden, jeg forsøger at finde og trække op.
Der kan også være problematikker med flere rødder. Det kan også være, du ikke er helt klar til at gå ned i den dybeste rod. Men der sker forandringer.

Hvilke følelser skal vi arbejde med:
De negative tankemønstre vi har kommer fra negative følelser. Det er typisk skyld, skam og frygt, der holder os tilbage. Det er de følelser, der forhindrer os i at udleve vores fulde potentiale.

Hvor kommer problematikkerne fra:
I vores opvækst og vores liv i det hele taget, får vi mange input. Vi forholder os til alt, hvad vi oplever. Indimellem får vores sind koblet ting sammen, der ikke er hensigtsmæssige for vores liv. Det kan være direkte modsætninger, der er koblet sammen.
F.eks. Hvis jeg er mig selv, bliver jeg ignoreret. Hvis jeg ikke er mig selv, forsvinder jeg. Det virker absurd, men sådan kan vores sind have koblet tingene sammen. Det kan være, at du som barn er blevet ignoreret eller skæld ud, når du stolt kom og fortalte om noget, du havde lavet eller gjort. Og så lader du være med at vise dig. Problemet er så, at når man bliver for stille og ikke viser noget af sig selv, så er der ingen, der ligger mærke til dig. Og den kan være rigtig svær at komme ud af, uden hjælp. Især hvis du er bevidst om, hvad du gør.

Det handler ikke om at pege fingre:
Det handler ikke om at finde ud af, hvem der har skyld i, at du har det, som du har det. Slet ikke. Det handler om at finde ud af, hvad situationen, du var i, har gjort ved dig. Hvad det er dit sind har fået koblet sammen. Og evt. finde ud af hvad, du har skulle lære af at være i situationen. Vi bliver sat i situationerne, for at lære noget om os selv. De mennesker, der er i situationerne, er kun med, for at du får mulighed for at udvikle dig.

Bruce Lipton
Celle biolog Bruce Lipton har forsket og undervist i cellebiologi, det meste af sit liv. Han har skrevet bøger som Cellens intelligens og Honnymoon effekten.
Han beskriver, at cellerne ændrer sig i forhold til, hvordan omgivelserne påvirker dem. Et positivt miljø, får cellerne til at vokse og være sunde. Et negativt miljø år cellerne til at mistrives. De holder op med at vokse og dør.
Vi ser det på planter, dyr og mennesker. Bare tænk på et træ i skoven kontra et træ, der står på sandet jord, ved en sandblæst strand. I skoven har du det store kraftige opadstræbende træ. Ved stranden står et forkrøblet vindblæst træ.

Vores celler bliver naturligvis påvirket af den mad vi spiser. Usund mad og kemi har en negativ virkning på vores celler. God og nærende mad, vitaminer og andre næringsstoffer giver et sundt miljø til vores celler. Det giver sig selv.
Men Lipton fortæller også, at vores celler bliver påvirket af vores tanker. Negative tanker skader vores celler og positive tanker styrker vores celler.
Det er næsten tidens trens at sige, vi skal tænke positivt. Ja, og det er ikke uden grund. For ved at tænke positivt, hjælper vi vores celler og dermed også vores krop.
Her er det ikke nok, at vores bevist 10% af tankerne er positive. Vi er nødt til at have en del af de ubeviste tanker med. Det er ikke uden grund, t Lipton anbefaler thetahealing til at ændre tankemønstre.
Vores ubevist sind bliver selvfølgelig påvirket af vores forældr. Men også af de mennesker, der omgiver os i hele vores opvækst og voksne liv.
Det er endda påvist at vores forældres tanke mønstre påvirker ægget og sæden, lige fra de er dannet. Og selvfølgelig bliver fosteret også påvirket.
Små børn op til 6 års alderen har stort set ingen filter, i forhold til de input vores omgivelser kommer med. Så hvad enten vi vil det eller ej, så er påvirkningerne massive.
Vores celler bliver indkodet genetiske tankemønstre. Det kan være religiøs overbevisning, om det er bedst at bo på landet eller i byen. I vores familie har vi altid……..
Så når vi diskutere om sindet er arveligt, er det både rigtigt og forkert. Rigtigt fordi du bliver påvirket til det. Og forkert, fordi du kan beslutte at ændre det. Du behøver ikke finde dig i en voldelig ægtefælde, bare fordi din mor, mormor og oldemor har været i sådan et ægteskab.

Gennem thetaheling kan jeg finde tilbage til den i slægten, der startede et uhensigtsmæssigt tankemønster og forløse det hos ham, eller hende. Derved hjælpe jeg både dig og din slægt til at forløse tankemønstret. Det vil sige, at det er kun for dig og dine børn. De andre voksne i din slægt får tilbuddet på sjæleplan. Men det er deres valg om de tager imod forandringen.

Årsagen til at thetahealing er så utrolig effektiv:
Når jeg arbejder med thetahealing, hjælper jeg dit sind til at komme på theta hjerne bølger. Det er de hjernebølger, vi er på op til 6-årsalderen. Det er også derfor vi er så påvirkelige som børn.
Når du er på theta hjernebølger, er det let for dig, at finde svar på de spørgsmål jeg stiller dig. Og dit sind vil let kunne slippe de negative tanker mønstre, til fordel for nye gode tankemønstre.
Du er ikke i hypnose. Det kan mere betragtes som en slags trance. Du skal bare have lukket øjne, og mærke ind i dig selv. Jeg vil hele tiden spørge, om du ønsker, jeg lave en ændring. Så du er hele tiden med til at sige til og fra overfor alt, hvad jeg siger og gør. Jeg kan kun lave ændringerne, hvis du siger ja, og dermed åbner dit sind for forandringen.
Som udøver at theta healer, er jeg også i theta hjernebølger. Her kan jeg afdækket tankemønstrene, befale den skabende kraft om at lave forandringen og til slut bevidne at forandringerne sker.


Hvad kan thetahealing:
Thetahealing er en kombination af terapi, clairvoyance, coaching og healing.
 
  • Manifestere ting/begivenheder i dit liv.
  • Arbejde med begrænsninger fra dette, tidligere liv/karma og slægten.
  • Heale din sjæl, heale fosteret i livmoderen og fødslen.
  • Arbejde med parforhold – hvad er det du tiltrækker, og hvad kan du ændre for at tiltrække den rigtige.
  • Spirituel coaching – hvad er dit højeste potentiale, hvordan kommer du derhen og hvad begrænser dig i at nå dit mål.
  • Chakrahealing og chakra afbalancering
  • Tale med skytsengle, dit højere selv og afdøde kontakt.
 
 

Vianna Stibal:
Thetahealing er udviklet af amerikaneren Vianna Stibal. I 1995 blev hun på mirakuløs vi selv øjeblikkeligt helbredt for en en sjælden kræft form ved hjælp at theta healing. Lige siden har hun videreudviklet metoden og uddannet mange thetahealere og indtruktører over hele verden. Det er en enkel, dybdegående og meget effektiv healingsmedtode alle kan lære.

Thetahealing er anerkendt i hele verden, hvor det anvendes af læger, forretningsfolk og behandlere, samt mennesker, der ønsker at kunne heale sig selv, og få bedre livskvalitet og opleve en dybere mening med livet.
 
Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 40100598, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Akademi SIT2You Harder
Skælskør Landevej 21, Nyrup
4262 Sandved
Telefon: 40100598
E-mail: info@jetteharder.dk
CVR: 16633747
Akademi SIT2You Harder | Skælskør Landevej 21, Nyrup | 4262 Sandved | Tlf.: 40100598