Se adresse

SIT uddannelse til mennesker

 • Kunne du tænke dig at få et job som behandler, der er fantastisk spændende, sjovt og udfordrende?
 • Vil du lære skånsomme teknikker, der sikrer, at du får et langt arbejdsliv som behandler?
 • Vil du give behandlinger, der virker?


SIT er en grundig uddannelse i at arbejde med mennesker. For at du får en intensiv og personlig undervisning. Der undervises på små hold. Uddannelsen er delt i 3 moduler. Hvert modul er 5 gange.
Der er i alt 384 lektioner.
Max deltager: 8

Uddannelsen er RAB godkendt.

Datoer: 

Modul 1         
12 - 14 februar 2021               SIT 1 åndedrættet        
26 - 28  marts 2021                 SIT 2 fødder
23 - 25 april 2021                    SIT 3 ydersiden
28 - 30 maj 2021                     SIT 4  indersiden af benene
21 - 22 august 2021                 supervision af SIT 1 - SIT 4

Modul 2
17 - 19 september 2021           SIT 5 Forsiden
22 - 24  oktober 2021              SIT 6 bagsiden
19 - 21 november 2021            SIT 7 arme
11 - 13 februar 2022                SIT 8 nakke/hoved/hals
19 - 20 marts 2022                   supervision af SIT 5 - SIT 8

Modul 3
22 - 24 april 2022                     SIT 9 integration ben
20 - 22  maj 2022                     SIT 10 integration krop
12 - 14 august 2022                  SIT 11 integration via anatomi trains
16 - 18 september 2022            SIT 12 boost og reboot + supervision af SIT 9
30 september- 2 oktober 2022  supervision af SIT 10 - SIT 12 + eksamensforberedelse
29 eller 30 oktober 2022           Eksamen        
        

Tid:  fredag 16 - 21,  lørdag  kl 9 - 17, søndag kl. 9 - 16.
        supervisionsdagene: lørdag og søndag fra 9 - 17.
Pris:
Hvert modul koster 15.800 kr.  Ved tilmelding indbetales 2.000 kr. Resten senest 14 dage før kursus start, eller efter aftale i 6 rater af 2.300 kr. 
Ialt koster uddannelsen sammenlagt 47.400 kr
Betales alle 3 moduler på en gang 44.600 kr.
Eksamens gebyr er inkluderet.
Bogen "Anatomi Trains" af Thomas Mayers inkluderet i prisen.

Har du taget uddannelsen tidligere, betales halv pris.

Sted: 
Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
Har du ikke bil, vil det være muligt at blive hentet på Slagelse Station.


Tilmelding: 
V. Jette Harder 4010 0598 eller skriv til mig på info@jetteharder.dk.

Betaling:
Mobil pay: 42448 eller på konto nr. 6820 1817688

Du er registeret som, deltager når dit depositum er modtaget. 
Restbeløbet skal være indbetalt senest 3 uger før kursusstart.
Ved tilmelding mindre end 3 uger før kursusstart betales den fulde kursuspris ved tilmeldingen.         
Hvis du er nødt til at afmelde, vil din tilbagebetaling ske på følgende måde:
Ved afbud med mere end 3 uger til uddannelsens start tilbagebetales depositum, dog minus et administrations-gebyr på kr. 400,-
Ved afbud inden for de sidste 3 uger inden uddannelsens start tilbagebetales depositum ikke. Resten af det indbetalte beløb kan i begge tilfælde overflyttes til et andet kursus eller tilbagebetales.

Afbrydes uddannelsen er der ingen tilbage betaling af beløbet.

Forudsætninger:
At du har anatomi, fysiologi og sygdomslære. Du vil høre meget om muskler og bindevæv hos mig. Men det er vigtigt at vide mere om kroppen end det, jeg fortæller. 

At du har kurset opmærksomme hænder eller noget tilsvarende.

Hvad får du?

Du får en grundig uddannelse, hvor du lærer om muskler. Om kroppens holdning, og om hvordan kroppen fungerer i forhold til tyngdekraften.

 • Du lærer at se på kroppen, hvor du skal arbejde, så du hjælper din klient bedst muligt. Du lærer de sammenhænge, der er imellem ben og ryg og mellem arme og bækken mv.
 • Du bliver bedre til at se på kroppen som en helhed.
 • Du vil lære se kropsholdningen ud fra nye perspektiver.
 • Du vil se, hvordan du, ved at arbejde med kropsholdningen, kan ændre kroppens signaler.
 • Du lærer flere teknikker som bonebending, energetisk arbejde mm. Du vil også lære teknikker, hvor du skal tage mere fat, da der er klienter, der har brug for at kunne mærke sig selv.
 • Du lærer at give behandlinger, der er individuelle og tilegnet den enkelte klient. Der er ikke to klienter, der har de samme behov. Selvom overskriften er ens, så har alle forskellige historier og måder at reagere på, som afspejles i kroppen. Den samme klient vil også ved symptombehandling få forskellige behandlinger fra gang til gang.
 • Du lærer, hvordan kroppen fungerer i forhold til tyngdekraften. Lige så snart kroppen kommer ud af lodlinjen, vil tyngdekraften trække i den.
 • Du lærer at hjælpe andre mennesker til at fungere bedre og få større livskvalitet
 • Du vil få en forståelse for, hvordan krop og psyke hænger sammen.
 • Under uddannelsen arbejder I, som elever på hinanden. Derved vil du selv mærke, hvordan din kropsholdning ændres. Da kropsholdningen afspejler din historie, vil der ske ændringer i din psyke. Det vil give dig en forståelse for, hvordan du med et samlet SIT forløb kan hjælpe andre med selvudvikling.
 • Du lærer at lave symptombehandlinger, så du kan hjælpe folk med ondt i nakken, ryggen, armene, at sætte en diskusprolaps på plads og skubbe en nedsunket forfod op og meget andet. Du lærer at se på kroppen, så du kan hjælpe klienten bedst muligt.
 • Du lærer at lave en hel SIT behandling, hvor du hjælper klienten igennem et forløb på 12 behandlinger. Her bliver hele kroppen arbejdet igennem, for at få den til at fungere bedre i forhold til tyngdekraften. Det er oprydning i stedet for symptombehandling.
 • Uddannelsesbevis udstedes efter endt eksamen.
Hvem kan du hjælpe?
 • Klienter, der har en dårlig holdning.
 • Klienter, der har ondt i ryggen, nakken, ben, arme, diskusprolaps, nedsunket forfod og mange andre problemer.
 • Klienter, der er trætte af behandlinger, der ikke virker.
 • Klienter i alle aldre fra babyer til ældre.
 • Klienter, der udover at ville af med smerter, også vil slippe gamle traumer.
 • Klienter, der ønsker at lægge gamle følelser bag sig.
 • Klienter, der har brug for at få deres krop til at følge med den udvikling, de har været igennem.

Praktiske oplysninger:
Du skal have 5 modeller, du øver behandlingerne på hjemme. Det skal være de samme modeller under hele forløbet, og du skal skriftligt fortælle om dine iagtagler på alle 5. Journalerne skal fremlægges ved det efterfølgende modul.

Uddannelsen er delt i 3 moduler. Hver modul indeholder 4 x 2½ dag og 1 x2 dag.
De første 4 gange lære du en delbehandling og sidste gang er supervision på de delbehandlinger du har lært.
Modul 1  og 2: Her lære den indledende oprydning i kroppen. Derudover lære 80 muskler ved navn, udspring, tilhæftning og funktion. De vil indgå i den skriftlige eksamen.
Modul 3: Her lære du integrations delen. Envidere lære du energetisk arbejde, bonebending, traumerelease og anatomi trains. Anatomi trains er beskrevet af Thomas Mayers. Hans bog vil du få udleveret af mig.


Udannelsen afsluttes med:
Skriftlig eksamen bestående af mutiple choice samt spørgsmål i case-format.
Praktisk eksamen, hvor der kommer en model du skal fortælle ud fra og arbejde på.

Max. 8 deltagere.

Uddannelsen er RAB godkendt. Vores brancheforening er www.kraniodanmark.dk. Her kan du søge optagelse når du starter uddannelsen. Du får studierabat.


Varighed:

SIT uddannelsen udgør 384 lektioner Fordelt på 15 gange + Eksamen. 

 

Oversigt over kurserne:

Modul 1
1. SIT behandling
Her arbejder vi med åndedrættet. Det første, vi gør, når vi bliver født, er at trække vejret. Derfor er det også det første, der skal arbejdes med. Vi komme til at se, hvordan vi trækker vejret. Hvor er der plads til forbedringer? Vi taler om, hvordan man taler til sine klienter. Om kropstyper. Vi skal kigge på hinanden og naturligvis arbejde på hinanden.

2. SIT behandling.
Her arbejder vi med fødderne. Vi skal lære om det at have jordforbindelse. Du lærer at se, hvornår det er en sund og naturlig fod, og hvornår den er belastet. Du lærer at manipulere med knoglerne, så du fx kan skubbe nedsunkede fodrodsknogler op på plads.

3. SIT behandling
Her arbejder vi med siderne af kroppen. Kroppen skal strækkes. Hvor er der brug for mere plads? Hvad kan du se? Hvor er der brug for forbedring?

4. SIT behandling.
Vi arbejder med indersiden af benene. De fleste muskler på indersiden af benene er de dybe muskler. De repræsenterer det, hvor vi danner vores indre liv. Musklerne på indersiden af lårene hæfter indvendig på bækkenet, og de er med til at balancere bækkenet indefra.

Supervision af 1 - 4.


Modul 2.
Forudsætning for at deltage modul 1.
5. SIT behandling.
Vi arbejder på forsiden af kroppen. Vi skal arbejde med det, vi viser andre mennesker. Der bliver her arbejdet med forsiden af lårene og maven. Du vil lære, at du kan synke ind og mærke hjerteslaget fra en baby inde i morens mave.

6. SIT behandling.
Her arbejder vi med bagsiden. Det er her, kroppen gemmer sine belastninger. Du lærer at se, hvad der skal til for at strække ryggen. Hvordan du retter skævheder i ryggen. Du vil lære at rette ryghirvlerne på en skånsom måde.

7. SIT behandling.
Vi skal arbejde med armene. Vi skal lære at favne verden. Selv om vi ikke bruger armene til at stå på som dyrene, så hænger de ind på kroppen. Spændinger i armene kan være med til at ændre skulderens placering, så tyngdekraften trækker i kroppen.

8. SIT behandling
Nu skal der arbejdes med nakken, halsen og hovedet. Vi skal sætte nakken på plads. Vi skal have hovedet med i alt, hvad vi gør. Det er en grundig gennemgang af, hvordan nakken arbejder. Hvor vigtig halsens muskler er for holdningen. Også de senebånd, der ligger over kraniet, har en betydning for den samlede kropsholdning. Du vil lære at sætte diskusprolaser på plads, ikke bare i nakken, men for hele rygsøjlen.

Supervision af 5 - 8


Modul 3.
Forudsætning at du har modul 1 og 2.

9. SIT behandling.
Energetisk integration af benene. Her lærer du at arbejde med energierne. Hvor lidt der skal til for at få kroppen selv til at lave mikroforandringer, der betyder ekstremt meget for kroppen. Du lære også bonebending.

10. SIT behandling.
Energetisk integration af ryggen. Vi fortsætter med at arbejde energetisk. Her kommer du også til at lære at give et Traume Release.

11. SIT behandling.
Her skal du lære at afbalancere kroppen. Du kommer til at lære om anatomitrains, og om hvordan du kan afbalancere dem. Du lære at se kroppen ud fra anatomi trains.

12. SIT behandling.
Den ultimative integration. Det er en behandling, der forbinder vævet, energi legemet og sjælen. Her arbejdes meget intuitivt. Det er her, kroppen skal rebootes og boostes. Det vil sige, vi arbejder med bindevæv, nervesystem, lymfe, kredsløb, energisystemet, altet og forbundetheden.

Supervison af 9 - 12. Forberedelse til eksamen.

En eksamensdag.

Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 40100598, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Akademi SIT You Harder
Skælskør Landevej 21, Nyrup
4262 Sandved
Telefon: 40100598
E-mail: info@jetteharder.dk
CVR: 16633747
Akademi SIT You Harder | Skælskør Landevej 21, Nyrup | 4262 Sandved | Tlf.: 40100598