Se adresse

SIT uddannelse til mennesker

Hvad vil det sige at bliver uddannet i SIT hos mig?

Jeg kunne sagtens fortælle en masse om teknikker, om at lærer kropslæsning og finde frem til hvad de fysiske sammenhænge er i kroppens holdning.
Uddannelsen er naturligvis også det. Men det, der gør uddannelsen hos mig anderledes, er at jeg ser det hele menneske.
Vi er ikke en bare en krop. Vi er også en sjæl, en essens, en energi, en bevidsthed.

Der bliver også arbejdet med intension om forandring. Energetisk arbejde, hvor kroppen får lov til at være den styrende, ikke sindet.
Hvor vi laver forandringer for vores klienter på alle planer. Fysisk, psykisk og sjæleligt. Afhængig af hvor din klient er i sin udvikling.
Du vil lærer at rumme disse forskelligheder. Både dem, der kommer og ønsker en rent fysisk forandring og dem, der spirituelt forandrer sig.

Og du vil forandre dig. Du vil opleve, hvor meget du kan mærke med dine hænder. Hvor store forandringer du kan lave, alene fordi du har intensionen om at lave en forandring.
Du vil opleve kroppens, især bindevævets forunderlige univers.
Du vil lærer at se de små forandringer, der sker, blot ved en berøring af huden. Hvor meget du kan forandre ved at lade din bevidsthed synke ind i den krop, det menneske, du arbejder med.

Hver af de 12 delbehandlinger har deres eget område af kroppen, der bliver arbejdet med. Men det er ikke bare kroppen, der er også et tema for hver del.
Den første del er åndedrættet. Fysisk betyder det, at der bliver arbejdet med brystkassen, for at åbne for vejrtrækningen. Psykisk er det vores evne til at tage livet ind. Sjæleligt om at være til stede i livet.

De mere praktiske dele af uddannelsen er naturligvis at du lærer Rosenberg teknik, bonebending og andre teknikker til at manipulere med bindevævet, så det finder den mest optimale spænding og plads.
Selve kropslæsningen, hvor du lærer at se, hvad det er kroppen fortæller om klientens historie. Ikke selve historien, men det som historien har gjort ved klienten.
Du vil lærer at se samspillet i kroppen, hvordan den forsøger at holde sig selv oprejst, uanset skævheder. Den evige tilpasning i forhold til tyngdekraften.
Du vil lærer at anvende Anatomi Trains. De fortæller om den måde musklerne samarbejder på, og er et fantastisk redskab til at arbejde med kroppen. Især ved symptombehandlinger.
Du vil lærer at sætte en diskusprolaps på plads, løfte en nedsunket forfod, ændre bækkenets stilling og mange andre ting.

Har du lyst til at udvikle dig, som behandler og som menneske, så meld dig til at blive SIT behandler.
SIT uddannelsen er en grundig uddannelse, hvor du får intensiv og personlig undervisning.

Der undervises på små hold med max 6 deltagere.

Modul 1 er en introduktion i at arbejde med SIT. Til dig, der har lyst til at lærer at arbejde mere med bindevævet og lærer mere om kropslæsning.

Modul 2: Første del af oprydningsfasen, svarende til 1 - 4 behandling.
Her får du indgående kendskab til at arbejde med åndedrættet, fødderne, ydersiden af kroppen og indersiden af benene. Der vil være kropslæsning, i forhold til det område du arbejder med.

Modul 3: Anden del af oprydningsfasen, svarende til 5 - 8 behandling.
Her får du indgående kendskab til at arbejde med forsiden, bagsiden, armene og nakken.
Der vil være kropslæsning, i forhold til det område du arbejder med.

Modul 4: Integrationsfasen, svarende til 9 - 12 behandling.
Her lærer du hvordan du ud fra modul 2 og 3 via kropslæsning kan arbejde med de områder, der mangler at blive forandret. Derudover lærer du, hvordan du energetisk kan lave integrations af hhv. ryg og ben. Du vil lærer mere om anatomi trains og hvordan du kan justere kropsholdningen ud fra anatomi trains. Du vil også lærer den spirituelle 12 behandling, som er en smuk afslutning på forløbet.
Der afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen.

Du skal gennemgå alle 4 moduler for at blive certificeret SIT - behandler.
Hele uddannelsen er på i alt 450 lektioner. Og du skal forvente hjemmearbejde, da du skal have minimum 5 klienter, du øver på hjemme.Uddannelsen er RAB godkendt ved Brancheforeningen "Foreningen for Kranio- og kropsteraputer", som er det eneste sted, der kan godkende SI behandlere.

Datoer: 

Modul 1 - introduktion i at arbejde med SIT
24 - 25 august 2024: 1. Kropslæsning
21 - 22 september 2024: 2. Ben/fødder
26 - 27 oktober 2024: 3. Bækken/ryg
23 - 24 november 2024:
4. Skulder/nakke

Modul 2
- Første del af oprydningsfasen
1. SIT 1 åndedrættet        
2. SIT 2 fødder
3. SIT 3 ydersiden
4. SIT 4  indersiden af benene

Modul 3 - Anden del af oprydningsfasen
1.  SIT 5 Forsiden
2. SIT 6 bagsiden
3. SIT 7 arme
4. SIT 8 nakke/hoved/hals

Modul 4 - Integrationsfasen og eksamen
1. SIT 9 integration ben
2. SIT 10 integration krop
3. SIT 11 integration via anatomi trains
4. SIT 12 boost og reboot + eksamensforberedelse


Tid:  Undervisning fra 9 - 17.
        
Eksamensdagen er 1 time praktisk prøve og ½ time teoretisk prøve.

Hvad får du?

Du får en grundig uddannelse, hvor du lærer om muskler. Om kroppens holdning, og om hvordan kroppen fungerer i forhold til tyngdekraften.

 • Du lærer at se på kroppen, hvor du skal arbejde, så du hjælper din klient bedst muligt. Du lærer de sammenhænge, der er imellem ben og ryg og mellem arme og bækken mv.
 • Du bliver bedre til at se på kroppen som en helhed.
 • Du vil lære se kropsholdningen ud fra nye perspektiver.
 • Du vil se, hvordan du, ved at arbejde med kropsholdningen, kan ændre kroppens signaler.
 • Du lærer flere teknikker som bonebending, energetisk arbejde mm. Du vil også lære teknikker, hvor du skal tage mere fat, da der er klienter, der har brug for at kunne mærke sig selv.
 • Du lærer at give behandlinger, der er individuelle og tilegnet den enkelte klient. Der er ikke to klienter, der har de samme behov. Selvom overskriften er ens, så har alle forskellige historier og måder at reagere på, som afspejles i kroppen. Den samme klient vil også ved symptombehandling få forskellige behandlinger fra gang til gang.
 • Du lærer, hvordan kroppen fungerer i forhold til tyngdekraften. Lige så snart kroppen kommer ud af lodlinjen, vil tyngdekraften trække i den.
 • Du lærer at hjælpe andre mennesker til at fungere bedre og få større livskvalitet
 • Du vil få en forståelse for, hvordan krop og psyke hænger sammen.
 • Under uddannelsen arbejder I, som elever på hinanden. Derved vil du selv mærke, hvordan din kropsholdning ændres. Da kropsholdningen afspejler din historie, vil der ske ændringer i din psyke. Det vil give dig en forståelse for, hvordan du med et samlet SIT forløb kan hjælpe andre med selvudvikling.
 • Du lærer at lave symptombehandlinger, så du kan hjælpe folk med ondt i nakken, ryggen, armene, at sætte en diskusprolaps på plads og skubbe en nedsunket forfod op og meget andet. Du lærer at se på kroppen, så du kan hjælpe klienten bedst muligt.

Pris:

Modul 1
4 x 2 dage.
Lektioner: 76 - der er fysisk fremmøde
Pris: 11.300 kr.
Ved tilmelding indbetales 2.100 kr i depositum.
Derefter betales 2.300 kr. for hvert modul (også ved fraværd).
Bogen "Antaomi Trains" af Thomas Mayers skal anskaffes

Hvis du kun vil have en kursus weekend koster det 3100 kr.Modul 2
4 x 3 dage
Lektioner: 114 - der er fysisk fremmøde. Dertil er der hjemmearbejde.
Pris: 16.600 kr.
Ved tilmeldning betale 3.900 kr.
Derefter betales 3.100 kr. 14 dage før hvert modul (også ved fraværd)
Forudsætning: modul 1 og anatomi/fysiologi svarende til, hvad der forlanges til at kunne blive RAB godkendt.


Modul 3
4 x 3 dage
Lektioner: 114 - der er fysisk fremmøde. Dertil er der hjemmearbejde.
Pris: 16.600 kr.
Ved tilmeldning betale 3.900 kr.
Derefter betales 3.100 kr. 14 dage før hvert modul (også ved fraværd)
Forudsætning: modul 2.


Modul 4
3 x 4 dage og 1 x 3 dage + eksamens dag
Lektioner: 143 + 3  til eksamen - der er fysisk fremmøde.
                 
Dertil hjemmearbejde.
Pris: 22.400 kr.
Eksamens gebyr er inkluderet.
Ved tilmeldning betale 4.000 kr.
Derefter betales 4.600 kr. 14 dage før hvert modul (også ved fraværd)
Forudsætning: modul 3.Kaffe/te og sødt til ganen er inkluderet i prisen.

Har du taget uddannelsen hos mig tidligere, betales halv pris.

Sted: 
Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
Har du ikke bil, vil det være muligt at blive hentet ved toget efter aftale.


Tilmelding: 
V. Jette Harder 4010 0598 eller skriv til mig på info@jetteharder.dk.

Betaling:
På konto nr. 6820 1817688

Du er registret som, deltager når dit depositum er modtaget.
Hvis du er nødt til at afmelde før uddannelsen starter, vil din tilbagebetaling af depositumeet ske på følgende måde:
Ved afbud med mere end 3 uger til uddannelsens start tilbagebetales depsitum, dog minus et administrations-gebyr på 400 kr.
Ved afbud inden for de sidste 3 uger inden uddannelsens start tilbagebetales depositum ikke. Resten af det indbetalte beløb kan i begge tilfælde overflyttes til et andet kursus eller tilbagebetales.

 

 • Du lærer at lave en hel SIT behandling, hvor du hjælper klienten igennem et forløb på 12 behandlinger. Her bliver hele kroppen arbejdet igennem, for at få den til at fungere bedre i forhold til tyngdekraften. Det er oprydning i stedet for symptombehandling.
 • Uddannelsesbevis udstedes efter endt eksamen.
Hvem kan du hjælpe?
 • Klienter, der har en dårlig holdning.
 • Klienter, der har ondt i ryggen, nakken, ben, arme, diskusprolaps, nedsunket forfod og mange andre problemer.
 • Klienter, der er trætte af behandlinger, der ikke virker.
 • Klienter i alle aldre fra babyer til ældre.
 • Klienter, der udover at ville af med smerter, også vil slippe gamle traumer.
 • Klienter, der ønsker at lægge gamle følelser bag sig.
 • Klienter, der har brug for at få deres krop til at følge med den udvikling, de har været igennem.

Praktiske oplysninger:
Du skal have 5 modeller, du øver behandlingerne på hjemme. Det skal være de samme modeller under hele forløbet, og du skal skriftligt fortælle om dine iagtagler på alle 5. 1 journal skal fremlægges og de 4 afleveres underviseren. Du skal regne 1½ time til behandlingen og 45 min til journalskrivning for hver behandling. 

Uddannelsen er delt i 4 moduler.

Udannelsen afsluttes med:
Skriftlig eksamen bestående af mutiple choice samt spørgsmål i case-format.
Praktisk eksamen, hvor der kommer en model du skal fortælle ud fra og arbejde på.

Max. 6 deltagere.

Uddannelsen er RAB godkendt. Vores brancheforening er foreningen for "Kranio Sakral- og Kropsterapeuter" - www.kraniodanmark.dk. Her kan du få studie rabat når du starter uddannelsen.


Varighed:

SIT uddannelsen udgør 432 lektioner. Derudover skal du beregne hjemmearbejde + teoretisk og praktisk eksamen.
 

 

Oversigt over kurserne:

Modul 1 - Introduktion i at arbejde med SIT
Over 4 x 2 dage
Du vil lærer at lave et lille forløb over 3 delbehandlinger, som du efterfølgende kan give dine klienter. Da vi arbejder ud fra Strukturel Integration, bliver der lagt vægt på kropslæsning, så du får indblik i at kunne se på kroppen, hvad du skal arbejde med.
1. Introduktion i kropsholdning. Du bliver oplæret i hvordan du beskriver det du ser. Der bliver set ud fra kropstyper og set på kroppen ud fra anatomi trains.
2. Vi skal arbejde med fundamentet. Dvs. vi arbejder med ben og fødder. Også her kigger vi på kropsholdning, i forhold til det område der skal arbejdes med.
3. Vi skal arbejde videre op af kroppen. Dvs. vi arbejder med bækken/ryg. 
4. Vi slutter af med at arbejde med nakke/skuldre
Forudsætning: Intro i bindevævsmassage og kropsholdning eller at du har kendskab til at arbejde med bindevævet på anden vis.


Modul 2 - Første del af Oprydningen
Over 4 x 3 dage
Nu starter vi med at arbejde ud fra et SIt forløb. Der vil komme yderligere kropslæsning. Der bliver stillet skarpt på de enkelte krops områder som den enkelte delbehandling omfatter.
1. Åndedrættet. Vi skal hjælpe klienten til at åbne for vejrtrækningen. Vejrtrækningen handler om at tage livet ind.
2. Fødderne. Det er vigtig med et godt fundament at arbejde ud fra. Jordforbindelse er vigtig.
3. Kroppens sider. Kroppen strækkes.
4. Indersiden af benene. Er en del af de dybtliggende muskeler på forsiden. Vi skal åbne for vores indre liv.

Forudsætning: Modul 1

Modul 3 - Anden del af oprydningsfasen.
Over 4 x 3 dage.
Vi fortsætter med kropslæsning og arbejder videre med at få kroppen til at give slip og fungere bedre i forhold til tyngdekraften.
1. Forsiden af kroppen. Hvad er det vi viser til andre mennesker.
Vi arbejder videre med både de ydre og indre muskler i bugen og forsiden af lårene.
2. Bagsiden af kroppen. Hvad har vi i vores rygsæk. Vi letter kroppen og strækker ryggen.
3. Armene. Selvom armene ikke er en direkte del af holdningen, er det min erfaring at de har indflydelse på resten af kroppen. De handler også om at fagne verden.
4. Nakke, hals og hoved. Nu skal vi have hovedt på plads. Vi skal lærer os selv at kende og have hovedt med i det vi laver.
Forudsætning: Modul 2


Modul 4 - Interationsfasen.
Over 4 x 3 dage og 1 x 3 dage + eksamen
1. Vi skal arbejde med benene. Hvad mangler at blive arbejdet med. Du vil lærer at bruge din viden fra modul 2 og 3 til at lave en manuel behandling til at tilpasse kropsholdningen. Dertil kommer at du vil lærer at arbejde energetisk.
    Og lave en energetisk abalancering af benene. Hvad du efterfølgende ønsker at bruge, er op til dig og din klient.
2. Vi arbejder med ryg og nakke. Hvad mangler at blive arbejdet med. Igen vil du lærer at afbalancere manuelt. Og du vil lærer at afbalancere ryg og nakke energetisk.
3. Nu skal vi igen se på anatomi trains. Du vil lærer at træde tilbage og se kroppen som en helhed. Du vil lærer at lave en afbalancering i forhold til anatomi trains.
4. Her skal vi arbejde med den spirituelle behandling. Du vil lærer at lave en afbanlacerig af bindevæv, nervesystem, kredsløb, lymfe og energi.
Vi kommer til at arbejde med at at løfte din bevisthed.
Forudsætning: Modul 3

En eksamensdag. Skriftlige eksamen og praktisk/mundtlig eksamen.

Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 40100598, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Akademi SIT2You Harder
Skælskør Landevej 21, Nyrup
4262 Sandved
Telefon: 40100598
E-mail: info@jetteharder.dk
CVR: 16633747
Akademi SIT2You Harder | Skælskør Landevej 21, Nyrup | 4262 Sandved | Tlf.: 40100598