Se adresse

SIT uddannelse til mennesker

 • Kunne du tænke dig at få et job som behandler, der er fantastisk spændende, sjovt og udfordrende?
 • Vil du lære skånsomme teknikker, der sikrer, at du får et langt arbejdsliv som behandler?
 • Vil du give behandlinger, der virker?

SIT er en grundig uddannelse i at arbejde med mennesker. For at du får en intensiv og personlig undervisning undervises på små hold. Uddannelsen løber over 1 år og er på i alt 204 lektioner. Der er 9 indledende kurser på 189 lektioner, der skal være taget for at kunne deltage på SIT uddannelsen. Derved får du ialt 393 lektioners undevisning.

Uddannelsen er RAB godkendt.

Hvad får du?
 

Du får en grundig uddannelse, hvor du lærer om muskler. Om kroppens holdning, og om hvordan kroppen fungerer i forhold til tyngdekraften.

 • Du lærer at se på kroppen, hvor du skal arbejde, så du hjælper din klient bedst muligt. Du lærer de sammenhænge, der er imellem ben og ryg og mellem arme og bækken mv.
 • Du bliver bedre til at se på kroppen som en helhed.
 • Du vil lære se kropsholdningen ud fra nye perspektiver.
 • Du vil se, hvordan du, ved at arbejde med kropsholdningen, kan ændre kroppens signaler.
 • Du lærer flere teknikker som bonebending, energetisk arbejde mm. Du vil også lære teknikker, hvor du skal tage mere fat, da der er klienter, der har brug for at kunne mærke sig selv.
 • Du lærer at give behandlinger, der er individuelle og tilegnet den enkelte klient. Der er ikke to klienter, der har de samme behov. Selvom overskriften er ens, så har alle forskellige historier og måder at reagere på, som afspejles i kroppen. Den samme klient vil også ved symptombehandling få forskellige behandlinger fra gang til gang.
 • Du lærer, hvordan kroppen fungerer i forhold til tyngdekraften. Lige så snart kroppen kommer ud af lodlinjen, vil tyngdekraften trække i den.
 • Du lærer at hjælpe andre mennesker til at fungere bedre og få større livskvalitet
 • Du vil få en forståelse for, hvordan krop og psyke hænger sammen.
 • Under uddannelsen arbejder I, som elever på hinanden. Derved vil du selv mærke, hvordan din kropsholdning ændres. Da kropsholdningen afspejler din historie, vil der ske ændringer i din psyke. Det vil give dig en forståelse for, hvordan du med et samlet SIT forløb kan hjælpe andre med selvudvikling.
 • Du lærer at lave symptombehandlinger, så du kan hjælpe folk med ondt i nakken, ryggen, armene, at sætte en diskusprolaps på plads og skubbe en nedsunket forfod op og meget andet. Du lærer at se på kroppen, så du kan hjælpe klienten bedst muligt.
 • Du lærer at lave en hel SIT behandling, hvor du hjælper klienten igennem et forløb på 12 behandlinger. Her bliver hele kroppen arbejdet igennem, for at få den til at fungere bedre i forhold til tyngdekraften. Det er oprydning i stedet for symptombehandling.
 • Uddannelsesbevis udstedes efter endt eksamen. Her vil jeg inkludere timeantallet fra kurserne 1-9, da du ikke kan tage uddannelsen uden dem.
Hvem kan du hjælpe?
 • Klienter, der har en dårlig holdning.
 • Klienter, der har ondt i ryggen, nakken, ben, arme, diskusprolaps, nedsunket forfod og mange andre problemer.
 • Klienter, der er trætte af behandlinger, der ikke virker.
 • Klienter i alle aldre fra babyer til ældre.
 • Klienter, der udover at ville af med smerter, også vil slippe gamle traumer.
 • Klienter, der ønsker at lægge gamle følelser bag sig.
 • Klienter, der har brug for at få deres krop til at følge med den udvikling, de har været igennem via samtaler.

Praktiske oplysninger:

Du skal have 5 modeller, du øver behandlingerne på hjemme. Det skal være de samme modeller under hele forløbet, og du skal skriftligt fortælle om dine iagtagler på alle 5. Journalerne skal fremlægges ved det efterfølgende modul.

Du skal lære 80 muskler ved navn, udspring, tilhæftning og funktion. De vil indgå i den skriftlige eksamen
Du vil på de første 8 weekender lære den indledende oprydning i kroppen.
Derefter er der 4 weekender hvor du lære integrations delen. Her lære du energetisk arbejde, bonebending og traumerelease. Du kommer også til at lære om anatomi trains, der er beskrevet af Thomas Mayers. Hans bog vil du få udleveret af mig.
Der er nye muskler og indfaldsvinkler at arbejde med kroppen. Du vil lære at se på kroppen udfra det område, du skal lære om. På den efterfølgende supervision, vil vi igen øve at se på kroppen udfra den behandling, der skal gives.


Udannelsen afsluttes med:
Skriftlig eksamen bestående af mutiple choice samt spørgsmål i case-format.
Mundtlig eksamen, hvor du eksamineres i pensum og i praktiske øvelser.

Max. 10 deltagere.

Uddannelsen opfylder kravene til RAB godkendelse. Der er søgt om, at SI kan blive RAB godkendt, men der er endnu ikke kommet en afgørelse. Vores brancheforening er www.kraniosakralogkropsterapeuter.dk.

Forudsætninger:

Jeg forudsætter, at du har anatomi, fysiologi og sygdomslære. Du vil høre meget om muskler og bindevæv hos mig. Men det er vigtigt at vide mere om kroppen end det, jeg fortæller. 

Jeg forudsætter, at du har kurserne 2 - 8 Fokus på....

Varighed:


SIT uddannelsen udgør 204 lektioner Fordelt på 12 weekender + Eksamen.  Sammen med de indledende 9 kurser (189 lektioner) Bliver det ialt 393 lektioner.


Datoer: 

13 - 14 februar 2021 Lære mere om kropsholdning, lære om at skrive case, SIT 1
20 - 21  marts 2021 supervision af SIT 1, SIT 2
17 - 18 april 2021 supervision af SIT 2, SIT 3
15 - 16 maj 2021 supervision af SIT 3, SIT 4
14 - 15 august 2021 supervision af SIT 4 og SIT 5
18- 19 september 2021 supervision af SIT 5, SIT 6
16 - 17 oktober 2021 supervision af SIT 6 og SIT 7
20 - 21 november 2021 supervision af SIT 7 og SIT 8
22 - 23 januar 2022  supervision af SIT 8 og SIT 9 bonebending
19 - 20 februar 2022 supervision Af SIT 9 og SIT 10 og traume release
19 - 20 marts 2022 supervision af SIT 10 og SIT 11, Du vil lære at se kroppen ud fra anatomitrains.
13 - 14  april 2022 supervision SIT 11, SIT 12, Hvordan ser jeg kropsholdningen nu, forberedelse af eksamen
21 eller 22 maj 2022 eksamen

Tid:   lørdag  kl 9 - 16.30, søndag kl. 9 - 14.15

Pris:


Uddannelsen koster ialt 30.100. Ved tilmelding indbetales 1.300 kr. Resten senest 14 dage før kursus start. Kan deles op i 12 rater af 2.400 kr.
Eksamens gebyr er inkluderet.
Bogen "Anatomi Trains" af Thomas Mayers inkluderet i prisen.

Har du taget uddannelsen tidligere, betales halv pris.
 

OBS... Betales hele kurset inden  5 januar 2021 betales 26.600 kr.Sted: 
Storegade 13, 4171 Glumsø (hos El Morya/Lisbeth Schubert - kendt fra jagten på den 6 sans).

Tilmelding: 
V. Jette Harder 4010 0598 eller skriv til mig på info@jetteharder.dk.

 

Betaling:
Mobbil pay: 42448 eller på konto nr. 6820 1817688

Oversigt over kurserne:

Ved kursusdelene 2-12 vil jeg starte med supervision af det tidligere kursus. Her vil også tale om de klienter i har hjemme. Du vil blive hørt i de muskler, du har lært.

Du skal bruge din viden fra de første korte kurser 1-9. De muskler du lærte at arbejde på vil indgå som en del af pensum og i det arbejde du nu skal til at lære. Du vil på SIT uddannelsen lære om flere muskler, du kan arbejde på. Og du vil lære ny måde at arbejde med dem, du allerede kan.

1. SIT behandling
Her arbejder vi med åndedrættet. Det første, vi gør, når vi bliver født, er at trække vejret. Derfor er det også det første, der skal arbejdes med. Vi komme til at se, hvordan vi trækker vejret. Hvor er der plads til forbedringer? Vi taler om, hvordan man taler til sine klienter. Om kropstyper. Vi skal kigge på hinanden og naturligvis arbejde på hinanden.

2. SIT behandling.
Her arbejder vi med fødderne. Vi skal lære om det at have jordforbindelse. Du lærer at se, hvornår det er en sund og naturlig fod, og hvornår den er belastet. Du lærer at manipulere med knoglerne, så du fx kan skubbe nedsunkede fodrodsknogler op på plads.

3. SIT behandling
Her arbejder vi med siderne af kroppen. Kroppen skal strækkes. Hvor er der brug for mere plads? Hvad kan du se? Hvor er der brug for forbedring?

4. SIT behandling.
Vi arbejder med indersiden af benene. De fleste muskler på indersiden af benene er de dybe muskler. De repræsenterer det, hvor vi danner vores indre liv. Musklerne på indersiden af lårene hæfter indvendig på bækkenet, og de er med til at balancere bækkenet indefra.

5. SIT behandling.
Vi arbejder på forsiden af kroppen. Vi skal arbejde med det, vi viser andre mennesker. Der bliver her arbejdet med forsiden af lårene og maven. Du vil lære, at du kan synke ind og mærke hjerteslaget fra en baby inde i morens mave.

6. SIT behandling.
Her arbejder vi med bagsiden. Det er her, kroppen gemmer sine belastninger. Du lærer at se, hvad der skal til for at strække ryggen. Hvordan du retter skævheder i ryggen. Du vil lære at rette ryghirvlerne på en skånsom måde.

7. SIT behandling.
Vi skal arbejde med armene. Vi skal lære at favne verden. Selv om vi ikke bruger armene til at stå på som dyrene, så hænger de ind på kroppen. Spændinger i armene kan være med til at ændre skulderens placering, så tyngdekraften trækker i kroppen.

8. SIT behandling
Nu skal der arbejdes med nakken, halsen og hovedet. Vi skal sætte nakken på plads. Vi skal have hovedet med i alt, hvad vi gør. Det er en grundig gennemgang af, hvordan nakken arbejder. Hvor vigtig halsens muskler er for holdningen. Også de senebånd, der ligger over kraniet, har en betydning for den samlede kropsholdning. Du vil lære at sætte diskusprolaser på plads, ikke bare i nakken, men for hele rygsøjlen.

9. SIT behandling.
Energetisk integration af benene. Her lærer du at arbejde med energierne. Hvor lidt der skal til for at få kroppen selv til at lave mikroforandringer, der betyder ekstremt meget for kroppen. Du lære også bonebending.

10. SIT behandling.
Energetisk integration af ryggen. Vi fortsætter med at arbejde energetisk. Her kommer du også til at lære at give et Traume Release.

11. SIT behandling.
Her skal du lære at afbalancere kroppen. Du kommer til at lære om anatomitrains, og om hvordan du kan afbalancere dem. Du lære at se kroppen ud fra anatomi trains.

12. SIT behandling.
Den ultimative integration. Det er en behandling, der forbinder vævet, energi legemet og sjælen. Her arbejdes meget intuitivt. Det er her, kroppen skal rebootes og boostes. Det vil sige, vi arbejder med bindevæv, nervesystem, lymfe, kredsløb, energisystemet, altet og forbundetheden.


En eksamensdag.

Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 40100598, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Jette Suzana Harder
Skælskør Landevej 21, Nyrup
4262 Sandved
Telefon: 40100598
E-mail: info@jetteharder.dk
CVR: 16633747
     
Jette Suzana Harder | Skælskør Landevej 21, Nyrup | 4262 Sandved | Tlf.: 40100598