Se adresse

At arbejde med kroppen ud fra et spirituelt synspunkt

« Tilbage

At arbejde med kroppen ud fra et spirituelt synspunkt.
                                                                                                                      -  af Jette Harder 2020
Alt hvad jeg skriver, er min overbevisning om, hvordan livet hænger sammen. Andre har en anden mening. Og det er de helt fri til at have. Jeg skriver om det, der giver mig mening med livet.

Spirituelt set, så er vi alle en del af noget større. Gud, livskraften, skaberkraften, altet. Du må kalde det, hvad du vil. Men, at vi alle er en del af den energi, der strømmer overalt, er der ingen tvivl om for mig.
For at kunne forstå det, at være en del af noget større, er du nødt til at forstå dig selv.

Hvad er det for aspekter, vi skal arbejde ud fra?
Vi har en viden om vores nuværende liv. Men vi har også indlagret ubevidst hukommelse i vores sjælsenergi.

Einstein sagde ”Alt er energi”. Det har kvantefysikken bevist i dag. Vores krop, vores sjæl, alt hvad der er omkring os.
Fortid, nutid og fremtid er et og det samme.

”Hvad skal jeg, som menneske, bruge det til?” Vil du spørge.
Du skal bruge det til at forstå dig selv. Din rolle i dit liv. Din rolle i forhold til altet.

Ved at forstå, at du selv er ansvarlig for dit liv, kan du selv bestemme, hvor livet skal bringe dig hen.
Her er det vigtigt at forstå, at du selv, på et højere plan har bestemt, hvilke opgaver du skal igennem i dette liv. Det, du selv kan bestemme nu, er, hvor langt du ønsker at nå. Du kan bestemme, om du vil lade hestene bestemme farten og retningen, eller du selv vil stå med tøjlerne.

Når vi kommer ned på jorden, bliver dele af vores hukommelse slettet. Vi må ikke vide for meget. Vi har valgt vores opgaver. Men vi må ikke kende løsningen på forhånd. Vi skal opleve sorg, had, nag, skyld, skam, frygt, og hvad der ellers er af negative følelser. Det lære os at sætte pris på glæde, lykke, tilgivelse, tryghed, kærlighed.

Vores sind bliver udfordret. Energi bliver ophobet. Hvis ikke vi skal brænde sammen, er energien, nødt til at bevæge sig ned i kroppen.
De gode energier, fra glæde, lykke, tryghed og kærlighed giver kroppen mulighed for at heale. Her er alting godt og rart.
Energierne fra smerte, sorg, had og frygt derimod, er tunge ødelæggende energier, især hvis vi bliver hængende i dem.
Vores celler påvirkes negativt. De kan ikke arbejde normalt. En nervecelle giver udtryk for smerte, En hudcelle, levercelle, eller hvad det nu er for en celle, laver mutationer. Vores forsvars celler svækkes. Vores krop bliver syg.
Intensiteten i energien er afgørende for, hvor syge vi bliver. Intensiteten er afhængig af, hvor meget sorg, had og frygt, du har oplevet, og hvor intenst det var, mens det stod på.
Det afhænger ikke af varigheden.
Med andre ord: Kroppen fortæller os én af to ting.
1. Du er i en konflikt, se på dig selv og ændre dit liv.
2. Du har sluttet en konflikt. Jaaa, jubiiiii, (av av av) Nu er det ”bare” et spørgsmål om tid, hvor din krop skal bearbejde energien, så bliver du rask…. Hvis ikke din sygdom, er en ny konflikt for dit sind……….
Og jo, du kan blive rask, hvis du tror nok på det.
Man kan også gå på glødende kul og lade sig bide af kobraslanger uden at komme til skade. Jeg siger man, for bare jeg tænker på det, ryster jeg, så jeg er ikke stærk nok i troen.

Hvor kommer de negative følelser fra? De kommer fra vores oplevelser. Eller rettere, vores måde at se vores oplevelser på.
Vi oplever ikke de samme oplevelser ens. Vores måde at anskue verden på, er afhængig af vores tidligere og nuværende livs oplevelser. Vi betragter vores oplevelser ud fra vores historie. Er historien negativ, positiv eller bare en historie for os, så bliver den set ud fra vores egen virkelighed. Dét vi betragter, som vores virkelighed er vores beslutning. Dvs. vi kan selv beslutte, om vi vil opfatte en oplevelse, som et konfliktstof eller ej. Om vi vil lade vores historie definere os og styre os, eller vi vælger at sige: ”Pyt”. Det er her, vi har det frie valg.
Så længe du er i en konflikt, produceres negativ energi. Er du igennem længere tid i konflikten, vil hjernen aflade energien ned i kroppen, for ikke at brænde af. Du kan blive sløj, få smerter eller hvad der nu relaterer til dit konfliktstof.
Hvad så når konflikten stopper helt? Tja, så skal al energien ned i kroppen. Kroppen bliver syg. AV
Varigheden af din sygdom afhænger af, hvor meget energi, der skal omsættes. Energien er afhængig af din opfattelse af din oplevelse. Husk lige at du er selv ansvarlig, for de oplevelser, du skal igennem i dette liv.  Dem bestemte du, før du blev født til dette liv.
Du står med tøjret. Du bestemmer og har bestemt.
Det her handler ikke om skyld. Du er ikke selv skyld i at være syg. Skyld er igen negativt. Igen konflikt stof.
Du er medansvarlig for din sygdom - på et højere plan.
For der er en plan. En plan med dig, din sjæl.
Planen er, at du skal blive mere dig. Du skal vokse….
Ikke i fysisk højde, men i sjælelig forståelse af livet.
Det højeste vi kan opnå, er total accept af alt, hvad der sker. Total tilgivelse af alt og alle. En samhørighed med altet.
Der er et stykke vej for mig at gå endnu. Mange liv, megen lærdom. Men jeg er dog nået til at synes, det er spændende, selvom det ikke altid er lige sjovt.

Hvordan kan jeg så arbejde på, at jeg kan blive en bedre udgave af mig selv.
Der er mange vinkler.
Hvis vi ser på os selv, som en helhed - Krop, Sind, Ånd, Jordisk og Himmelsk- er der 5 vinkler, vi kan arbejde med.
Alle er de afhængige af hinanden. Alle påvirker hinanden.
Der arbejdes bedst, ud fra den enkelte del.

Sindet arbejde du med ved samtaler hos Psykoterapeut, psykolog mv
Ånden gennem meditation, rekreation terapi mv.
Himmelsk ved healing, hentning af sjælsrester mv.
Jordisk via vitaminer, homøopati mv
Kroppen med massage, SI, træning osv.

Du kan selv lægge flere måder at arbejde med de forskellige dele på. Der er sikker mange, jeg har glemt eller ikke kender til. Faktum er, at du har mange måder, at få det bedre på. Ingen metode er overflødig. Alle 5 skal i spil. Nogen gange en ad gangen, andre gange, flere på en gang. Selvom der er brugt meget tid et sted, så kan det sagtens være, du skal over det igen, igen og igen. Ny vinkel, nyt udgangspunkt, nye dybder.
Det er op til dig, at mærke efter, hvor du er, og hvor meget du kan rumme, og hvor meget du har brug for. Her er ingen opskrift eller forkert måde. Der er din måde. Den, der er mest rigtig for dig.
Dog vil jeg sige, at sommetider skal man udfordre sig selv. Prøve at kaste sig ud i den arbejdesvinkel, der virker mest fjern for dig. Her kan være meget udvikling.
Ofte gør vi det, som er lettes for os. Det er også godt. Men det kan være rigtig givende at prøve noget helt andet.

Hvis du kommer hos mig og ønsker at arbejde med kroppen ud fra et spirituelt synspunkt, så er det en længere proces, du skal igennem.

Her er ikke en kvikfix løsning. Det kan godt være, du kommer, fordi du har ondt et eller andet sted. Men det er ikke målet at slippe smerten - men at finde ind til dig.
Kroppen giver kun slip på det, du er klar til at give slip på. Ligesom du kun kommer igennem det, du kan klare. Sommetider tænker jeg på, hvad i alverden, jeg tænkte på, da jeg skrev under på det papir, inden jeg kom på jorden. Jeg har selvfølgelig klaret det. Meeen alligevel. Mindre kunne vel godt have gjort det.

Alle vores oplevelser bliver husket af bindevævet. Alle følelser bliver bundet i bindevævet. Det kan gøre at kroppen gør ondt. Det er blevet min måde at hjælpe andre på.
I et SIT forløb bliver hele kroppen bearbejdet. De første behandlinger er oprydning, de sidste 4 integration af de forandringer, der er lavet.
De kan sagtens gennemgås med fysisk tilgang. "Jeg har ondt et sted, løs det!"
Det har jeg haft mange, der gjort igennem årene. Det var også min egen start. Men som årene er gået, har jeg set værdien, i de psykiske forandringer jeg selv, og mine klienter har gennemgået.

Hver behandling har en fysisk og psykisk overskrift.
Jeg vil kort gennemgå dem.
Et forløb hos mig, er på 12 individuelle behandlinger. Et forløb, der lader kroppen gentage dit livsforløb.

1. Åndedrættet: Her vil din vejrtrækning blive forbedret. Det første vi skal når vi bliver født er at trække vejret.
Din evne til at tage livet ind. Jo bedre vi trækker vejret, jo mere har vi lyst til livet.

2. Fødderne: Der arbejdes med fodstillingen.
Vi skal lære at stå på vores fødder. De er din jordforbindelser. Det er vigtigt, at vi har jordforbindelse. Især hvis man mest er i hovedet. Vi har et jordisk liv. Vi er her for at lære. Vi skal mærke os selv.

3. Siderne: Vi strækker siderne.
Vi vokser. Det gør vi både fysisk og det gør vores opfattelse af livet også. Fra at vores verden er at sove, spise og kigge på dem, der er omkring os. Så begynder vi at opfatte, hvad der foregår omkring os. Vi øver os i at ligne, dem der passer os og giver os mad. En måde hvorpå vi sikrer os selv. Vores overlevelse.

4. Indersiden af benene: Vi frigør vores ben og hofte indefra.
Vi giver plads til vores indre liv. Det er vores fantasi og vores egen mening.

5. Forsiden: Vi løfter forsiden, så ryg og nakke bedre kan slappe af.
Vi danner vores udtryk til omverden. Det er vores bevidsthed om os selv. Vi begynder at finde ud af, hvad det er vi viser omverden.

6. Bagsiden: Ryggen strækkes.
Vi arbejder med kroppens belastninger. Vores rygsæk. Vi har alle oplevelser, der ikke er lige behagelige. Det giver belastning for kroppen. Det lægger vi på bagsiden af kroppen. Vi spænder op, fordi vi vil kæmpe eller synker sammen, fordi vi giver op.
Nu smider vi gamle overbevisninger ud, så der er plads til nye.

7. Armene: Armene bliver frigjort.
Vi arbejder med rummelighed. Vi skal agere i forhold til dem, vi er iblandt. Vi lære, at vi alle er forskellige. At vi skal give plads til andres meninger og adfærd. Vi skal rumme det hele. Også os selv.
Når vi strækker armene ud til siden, er vi som korset. Som tingene foregår i himlen, som det også er på jorden. Jeg favner det hele. De måske lidt anden betydning af korset, end det kriste symbol.

8. Nakken: Nakken og halsen frigøres.
Vi bliver mere fleksible, eller mindre. Nogle giver sig for meget, Begge dele kan give rigtig meget hovedpine. Vi skal kunne sige ja til os selv og nej til andre. Andre gange skal man lære at give os mere og give andre plads.

9. Integration af ben: Her bliver der set efter, hvad der mangler, at blive arbejdet med.
Der bliver arbejdet med dit ståsted i livet. Hvad er det du, vil med dig selv og dit liv.

10. Integration af ryg: Der bliver set efter, hvad der mangle, at blive arbejdet med.
Hvem er jeg? Hvordan ønsker jeg mit liv skal være?

11. Integration ud fra anatomi trains: En gennemgang af kroppen. Forsiden i forhold til bagsiden. Siderne i forhold til hinanden. Osv.
De små detaljer i livet er også vigtige. Vi skal lære at glædes over det, der er. De små ting i livet giver også værdi. Vi skal leve og nyde livet.

12. Reboot og boost: Denne behandling er udpræget spirituel. Det er en behandling, der forener det fysiske, psykiske, åndelige, jordiske og himmelske. Du vil opleve foreningen med alt i dig selv og din tilknytning til alt liv.

Der er ikke 2 af mine klienter, der har haft den samme oplevelse. Som sagt, for nogen er det helt fysik. For andre er det en udviklings proces og for andre igen en spirituel oplevelse.
Der er ingen forkert måde. Oplevelsen er din.

For mig er det lige stort, om det er den ældre bonde, der fortæller mig, 4 gang han kommer, at jeg er den 4 kvinde, der ser ham uden tøj på. (jordemoren, hans mor, hans kone og nu mig) – han havde trusser på, skal jeg lige sige. Det havde været rigtig svært at stå og blive kigget på og få taget billeder. Men nu 4 gang følte han sig tryg nok til at sige det. Han havde aldrig ejet et par shorts. Inden han sluttede hos mig, havde han købt et par. Ikke noget jeg havde sagt, han skulle. Han kom bare lige pludselig i dem. Kæmpe sejer i mine øjne.

Eller om det er dem, der slipper eller formindsker årevis af smerter. De bliver gladere og mere frie. De får lyst til mere i livet, end at sidde i deres stue og bare være til. Fra ikke at have lyst til at være sammen med andre mennesker, tager de med til venne og familie komsammen. De kommer ud i naturen. Måske tager de oven i købet på ferie. Det overskud var der ikke.

Så er der dem, der finder ud af, at det liv de lever, slet ikke er det, de oprindelig ønskede sig. De får mod til at sige jobbet op, blive skilt, droppe dårlige venskaber og meget andet. Lukker en dør og åbner nye.

Jeg har også haft en klient, der åbnede for sit 3 øje. Noget hun havde forsøgt på gennem flere år, men aldrig rigtig var lykkedes. Nu havde gamle traumer givet slip. Og hendes sind turde give slip.

Andre får spirituelle oplevelser og udvikler sig kolossalt.

Uanset hvad der så end sker, så synes jeg, det er sjovt, spændende og livgivende at være en del af. Der er ingen forandringer, der er mindre eller større i mine øjne. De er værdifulde for den, der gennemgår forløbet. Folk er, hvor de er. Jeg ser dem flytte sig, stække sig og vokse i sind. Og det er fantastik.
Tak alle jer, der har været hos mig. Tak for at I har delt en lille del af jeres liv med mig.
Tak til dem, der vælger fortsat at komme til opfølgning.
Tak til alle dem, der finder mig, når de har brug for mig.
Jeg elsker mit arbejde. Jeg er utrolig taknemmelig for at have et job, der giver så meget glæde til andre mennesker.
Blessed be


 

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Akademi SIT2You Harder
Skælskør Landevej 21, Nyrup
4262 Sandved
Telefon: 40100598
E-mail: info@jetteharder.dk
CVR: 16633747
Akademi SIT2You Harder | Skælskør Landevej 21, Nyrup | 4262 Sandved | Tlf.: 40100598