Uddannelse i "SIT Menneske"


  • Kunne du tænke dig at få et job som behandler, der er fantastisk spændende, sjovt og udfordrende?
  • Hvor du lærer skånsomme teknikker, der sikre dig et langt arbejdsliv?
  • Vil du give behandlinger, der virker?

SIT er en grundig uddannelse i at arbejde med andre mennesker. Der undervises på små hold, for at sikre intensiv undervisning til dig.
Uddannelse er på 394 undervisnings time.
Kontakt

Jette Harder


Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved

Tlf. nr. 40100598
Du er velkommen til at sende en sms.

eller skriv til mig her.

Ved tilmelding til uddannelse betales depositum og derefter måndelig betaling.
konto nr.
6820 1817688

                                    Til forsiden

Hvad får du?
En grundig uddannelse, hvor der bliver talt meget om muskler. Om kroppens holdning. Hvordan kroppen fungere i forhold til tyngdekraften.

Hvor du lærer at se på kroppen, hvor du skal arbejde for at hjælpe din klient bedst muligt. Du vil lærer de sammenhænge, der er i mellem ben og ryg, mellem arme og bækken mv.
Se kroppen er en helhed.

Du vil lærer at se og forstå de signaler kroppen sender. Du vil se, hvordan du ved at arbejde med kropsholdningen kan ændre kroppens signaler.

Du lærer en masse skånsomme, men effektive teknikker, som bonebending, rosenberg teknik, energetisk arbejde og mange flere. Det giver stor følsomhed i dine hænder, da du skal lære at synke ind og fornemme det væv, du arbejder på. Du vil også lærer teknikker, hvor du skal tage mere fat. Der kan være klienter, der har brug for, at kunne mærke sig selv.


Du lærer at give behandlinger, der er individuelle og tilegnet den enkelte klient. Der er ikke to klienter, der har det samme behov. Selvom overskriften er det samme, så har alle forskellige historier og måder at reagere på. Det kan afspejles i kroppen. Den samme klient vil også ved symptombehandling få forskellige behandlinger, fra gang til gang.

Du lærer hvordan kroppen fungere i forhold til tyngdekraften. Lige så snart kroppen kommer ud af lodlinjen, vil tyngdekraften trække i den.

Du lærer at hjælpe andre mennesker til at fungere bedre og få større livskvalitet

Du vil få en forståelse for hvordan krop og psyke hænger sammen. Under uddannelsen arbejder I som elever på hinanden. Herved vil du selv mærke hvordan din kropsholdning ændre sig. Da kropsholdningen afspejler din historie, vil der ske ændringer i psyken. 
Dette vil give dig en forståelse for, hvordan et samlet SIT forløb kan hjælpe med selvudvikling.

Du vil lærer at lave symptombehandlinger, så du kan hjælpe folk med ondt i nakken, ryggen, armene, at sætte en diskusprolaps på plads og skubbe en nedsunket forfod op og meget andet. Du vil lærer at se på kroppen, hvor du skal være, for at hjælpe bedst muligt.

Du vil lærer at lave en hel SIT behandling, hvor du hjælper klienten igennem et forløb på 12 behandlinger. Her bliver hele kroppen arbejdet igennem, for at få den til at fungere bedre i forhold til tyngdekraften. Det er oprydning i stedet for symptombehandling.

Hvem kan du hjælpe?
Klienter, der har en dårlig holdning.
Klienter, der har ondt i ryggen, nakken, ben, arme, diskusprolaps, nedsunket forfod og mange andre problemer.
Klienter, der er trætte af behandlinger, der ikke virker.
Klienter i alle aldre fra babyer til gamle.
Klienter, der udover at ville af med smerter, også vil slippe gamle traumer.
Klienter, der ønsker at lægge gamle følelser bag sig.
Klienter, der har brug for at få deres krop til at følge med den udvikling, de har været igennem via samtaler.


Praktiske opslysninger.
På uddannelsen vil der være en model, du skal lave en samlet behandling på. (ikke på kursus 1)

På nær første gang, vil der være 3 ½ time supervision på den behandling, du lærte sidste gang.

Fra kursus del 2 - 9 kommer du til at lærer 10 muskler, du skal kunne uden ad til næste gang. Til eksamen vil du skulle kunne fortælle om 5 af de 80 muskler. De 5 bliver valgt af eksaminator.
Du skal have 5 modeller, du øver behandlingerne på hjemme. Det skal helst være de samme modeller under hele forløbet. Der skal skrives journal på alle 5. Journalerne skal fremlægges ved det efterfølgende modul.

Der er en afsluttende eksamen. Her vil du komme til en prøve, hvor du bliver hørt i teorien, muskler og skal arbejde i praksis med en model.

Max. 8 deltagere.

Uddannelsen opfylder kravene til RAB godkendelse. Der er søgt om at SI kan blive RAB godkendt. Men der er endnu ikke kommet en afgørelse. Vores branche forening er www.kraniosakralogkropsterapeuter.dk

Hvis du ønsker at deltage på kurset kan du sende kontrakten til mig på info@jetteharder.dk. Hent din kontrakt.

Forudsætninger:
Jeg forudsætter, at du har Anatomi, fysiologi og sygdomslærer. Du vil hører meget om muskler og bindevæv. Men det er vigtigt at vide mere om kroppen end det, jeg fortæller.
Du vil komme til en praktisk prøve, hvor du skal vise, at du kan arbejde med det hele menneske og hvor du skal kunne redegøre for hvad der vil være den rigtige behandling for den model du bliver eksamineret i.

Varighed:

13 kursus dele fordelt på 4 moduler. Kun hvis man har alle 4 moduler, kan man kalde sig SIT Behandler.

        1 modul over 4 gange 3 dage fordelt over ½ år.
        2 modul over 4 gange 3 dage fordelt over ½ år.
        3 modul over 4 gange 3 dage fordelt over ½ år.
        4 modul over 1 gang 3 dage og 1 dag med eksamen.


De 3 dage er fredag fra 13.00 - 21.00, Lørdag fra 9 - 17 og Søndag fra 9 - 16.


Ved tilmelding til de 3 første moduler underskrives kontrakt før kursus start. Hent kontrakt.

En bog, der vil være rigtig god at anskaffe er "Trail Guide to the body" af Andrew Biel.

 

Dato: 
         Modul 1.  2019:  30/8-1/9, 4/10-6/10, 15/11-17/11
                       2020:  24/1-26/1
         Modul 2.  2020:  6/3-8/3, 17/4-19/4, 5/6-7/6, 21/8-23/8
         Modul 3.  2020:  2/10-4/10, 13/11-15/11
                       2021:  22/1-24/1, 5/3-7/3
         Modul 4.  2021:  16/4-18/4, 1 dag med eksamen maj
            

Pris:
  Alle 4 moduler 58.500 kr.

         Modul 1: Ialt 19.370 kr. Ved tilmelding betales 1310 kr.  Derefter 4515 kr. 14 dage før kursus start eller som afdrag 3010 hver d. 1 i måneden
.

         Modul 2: Ialt 18.060 kr. Hvis det ligger fortløbende efter modul 1 betales der 4515 kr. 14 dage før kursus start eller 3010 hver d. 1 i måneden.

         Har du haft afbrudt uddannelsen betales 3020 kr i depositum ved tilmelding. Derefter 4185 kr. 14 dage før hvert kursus eller 2790 kr.
         hver d. 1 i måneden.

         Modul 3: Ialt 18.060 kr. Hvis det ligger fortløbende efter modul 1 betales der 4515 kr. 14 dage før kursus start eller 3010 hver d. 1 i måneden.
         Har du haft afbrudt uddannelsen betales 3020 kr i depositum ved tilmelding. Derefter 4185 kr. 14 dage før hvert kursus eller 2790 kr.
         hver d. 1 i måneden.
 
Bogen "Anatomitrains" af Thomas Mayers inkluderet i prisen.
         Modul 4: koster 3010 kr. E
ksamens gebyr er inkluderet.


Har du haft taget uddannelsen tidligere betales halv pris.

Betaler du for alle 4 moduler på 1 gang gives 10 % rabat.


En bog, der vil være rigtig god at anskaffe er "Trail Guide to the body" af Andrew Biel.

Sted: Oasen nuet center, forhuset, Thorsgade 13, 5000 Odense

Tilmelding: V. Jette Harder 4010 0598 eller skriv til mig på info@jetteharder.dk


Oversigt over kurserne:


Modul 1:
Kursus 1: Opmærksomme hænder

Her får du lært en masse teknikker, du skal bruge til de efterfølgende behandlinger. Du vil lære at arbejde med hud, bindevæv og arvæv, Triggerpoints, rosenberg teknik og andre teknikker. Du lærer at synker ind i vævet.

Kursus 2: 1 SIT behandling
Her arbejder vi med åndedrættet. Det første vi gør, når vi bliver født er at trække vejret. Derfor er det også det første der skal arbejdes med.
Vi komme til at se, hvordan vi trækker vejret. Hvor er der plads til forbedringer. Vi taler om, hvordan man taler til sine klienter. Om kropstyper. Vi skal kigge på hinanden og naturligvis arbejde på hinanden.

Kursus 3: 2 SIT behandling.
Her arbejder vi med fødderne. Vi skal lærer om det at have jordforbindelse. Du vil lærer at se, hvornår det er en sund og naturlig fod og hvornår den er belastet. Du vil lærer at manipulere med knoglerne, så du f.eks kan skubbe nedsunkede fodrodsknogler op på plads.

Kursus 4: 3 SIT behandling
Her arbejder vi med siderne af kroppen. Kroppen skal strækkes. Hvor er der brug for mere plads. Hvad kan du se? Hvor er der brug for forbedring.

Modul 2
Kursus 5: 4 SIT behandling.

Vi arbejder med indersiden af benene. De fleste muskler på indersiden af benene er de dybe muskler. De ræprecenter, der hvor vi danner vores indre liv. Musklerne på indersiden af lårene, hæfter indvendig på bækkenet, og er med til at balancere bækkenet indefra.

Kursus 6: 5 SIT behandling.
Vi arbejder på forsiden af kroppen. Vi skal arbejde med det vi viser andre mennesker. Der bliver her arbejdet med forsiden af lårene og maven. I vil lærer at man kan synke ind og mærke hjerteslaget fra en baby inde i morens mave.

Kursus 7: 6 SIT behandling.
Her arbejder vi med bagsiden. Det er her kroppen gemmer sine belastninger. Du vil lærer at se, hvad der skal til for at strække ryggen. Hvordan du retter skævhedder i ryggen.

Kursus 8: 7 SIT behandling.
Vi skal arbejde med armene. Vi skal lærer at fagne verden. Selv om vi ikke bruger armene til at stå på som dyrene, så hænger de ind på kroppen. Spændinger i armene kan være med til at ændre skulderens placering så tyngdekraften trækker i kroppen.

Modul 3
Kursus 9: 8 SIT behandling
Nu skal der arbejdes med nakken, halsen og hovedet. Vi skal sætte nakken på plads. Vi skal have hovedet med i alt, hvad vi gør.
Det er en grundig gennemgang af hvordan nakken arbejder. Hvor vigtig halsens muskler er for holdningen. Også de senebånd der ligger over kraniet har en betydning for den samlede kropsholdning.

Kursus 10: 9 SIT behandling.
Energetisk integration af benene.
Her lærer du at arbejde med energierne. Hvor lidt der skal til for at få kroppen selv til at lave mikro forandringer, der betyder ekstremt meget for kroppen. Denne gang lærer du også bone bending.

Kursus 11: 10 SIT behandling.
Energetisk integration af ryggen.
Vi fortsætter med at arbejde energetisk. Her kommer du også til at lærer at give et traume release.

Kursus 12: 11 SIT behandling.
Her skal du lærer at afbalancere kroppen. Du vil komme til at lærer om anatomitrains, om hvordan du kan afbalancere dem.

Modul 4
Kursus 13: 12. SIT behandling.

Den ultimative integration. Det er en behandling, der forbinder vævet, energilegemet og sjælen.
Her arbejdes meget intuitivt. Det er her kroppen skal rebooted og boosted. Dvs. vi arbejde med bindvevæv, nervesystem, lymfe, kredsløb, energisystemet, altet og forbundetheden.
1 eksamens dag.Jette Harder | Skælskør Landevej 21, Nyrup | 4262 Sandved | Tlf.: 40100598